Gyermekjóga

A mozgás már magzatkorban jelen van és meghatározza egész további életünket. Hiánya a személyiség harmonikus egyensúlyának felbomlását eredményezi. A testünkről alkotott érzetek, gondolatok, és azután a környezetről alkotott kép mind mozgásból indul. Kezdetben saját izomzatunk, testrészeink helyzetéről szerzünk tapasztalást, a tárgyakkal való manipulálás és a vizuális információk felfogása által meghatározzuk magunkat ebben a 3D-ben.

Az ismétlődő tapasztalatok hatására a képek / puzzle-darabok egységes egésszé állnak össze bennünk. Kialakul a testünkről alkotott „teljes” kép, a testséma, vagyis a fizikai / földi létezés érzése és tudása. Ez az én-tudat alapja.

A mozgás valamely szinten elakadhat, fejlődésében ilyen-olyan okok miatt gátolva lehet. Könnyű kitalálni, hogy ilyenkor sérül az önmagunkhoz való viszony és az önmagunkról alkotott kép, a tudás is.

gyerekjoga-tabor-01

Ha magunkkal nem találjuk meg a „jó viszonyt”, vajon hogyan fogunk kapcsolódni másokhoz?

Kreatív mozgás-óráink során sokrétű kihívásnak adunk teret:
A gyermeknek lehetősége van tapasztalatot szerezni saját szabadságáról és határairól.
Lehetőséget kap az önkifejezésre, önmegismerésre olyan mozgásformákon keresztül, melyek kioldják a fejlődése során kialakult energetikai blokkokat. A gyakorlatok fejlesztik a koordinációs képességet, és természetesen a kreativitást.
→ A páros, csoportos feladatok segítik az együttműködést, egymás elfogadását.
→ Más gyakorlatok pedig a koncentrációt és a befelé figyelést tanítják.

Mozgás-óráinknak a relaxáció és a vizualizációs gyakorlatok elengedhetetlen részét képezik. Az izmok, idegek és érzékszervek „bekapcsolása” mellett nagyon fontos megtanulni a „kikapcsolását” is. A relaxáció gyermekekre / hipermotilis és autista gyermekekre szabott menete segíti a testi mozgások utáni tudatosító és beépítő munkát, mely a rendszeres gyakorlások után harmonizálja a személyiséget és hozzásegít a teljesebb, örömtelibb élethez.

Célunk:
 A testtudat és ezáltal az éntudat és énkép fejlesztése
 A közösségi mozgásélmény megtapasztalása
 Az improvizációs alkotóképesség fejlesztése
 s mindezek által egy szabad, helyes önértékelésre épülő élet létrehozása.

Eszközeink:
 jóga
 körtánc
 mozgásimprovizációk különböző témákra
 kontakttánc-elemek
 népi gyermekjátékok
 relaxáció és légzéstechnikák

gyerekjoga-tabor-02

A foglalkozások felépítése:
• Az órák 45- 60 percesek, a csoport összetételétől és igényeitől függően.
• Egy csoportba legfeljebb 6 főt tudunk fogadni.
• A csoport előtt minden szülővel történik elbeszélgetés
• Attól függően, hogy milyen technikákkal dolgozunk létezik zárt és nyitott csoport is.
• A foglalkozás ára: 2500 Ft/ fő/ alkalom

Kreatív mozgás-csoportjainkról, a csatlakozási lehetőségekről érdeklődjön a honlapon feltüntetett e-mail címen.